Samfälligheten Albyhus

Samfälligheten ägs av de tre Albyhusföreningarna i kvarteret Rotemannen. Samfälligheten ansvarar för de gemensamma anläggningarna för värme, grovsoprum och parkering. Samfälligheten ansvarar också för utemiljön med gångvägen, gräsytorna mellan husen och lekplatserna.