Månadsblad september

Månadsbladet för september är utdelat till samtliga lägenheter.Det innehåller bl.a. information om besiktningar som gjorts, tvättstugor, förråd, terrasserna

Månadsblad augusti 2021

Månadsbladet augusti 2021 Har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller information om kyl/frys i förrådsutrymmet, allmänt om

Årsmötet 2021

Protokoll från Föreningens Årsmöte 2021-06-09.

Månadsblad maj 2021

Månadsbladet för maj Månadsbladet har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller information om öppettider i Grovsoprummet, Terrasserna,

Månadsblad april 2021

Månadsbladet för april Månadsbladet har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller bl.a. information om Grovsoprum, Terrasserna, Årets

Månadsblad mars 2021

Månadsblad mars 2021 Månadsbladet har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller information om resultat av OVK Besiktning,

Månadsblad januari 2021

Månadsblad januari 2021 Månadsbladet har delats ut till samtliga lägenheter. Det innehåller information om OVK Besiktning, Soprum, Tvättstugor,

Månadsblad dec 2020

Månadsblad december 2020 Nu har månadsbladet delats ut där finns information omSopsortering under julhelgen, Expeditionen stängd, Renoveringsregler, Tvätt

Månadsblad november 2020

Månadsblad november 2020 Nu har månadsbladet för november delats ut i brevlådorna. Information om den fortsatta pandemin, påminnelse

Månadsblad Okt 2020

Månadsblad okt 2020 Nu har månadsbladet för oktober 2020 delats ut till samtliga lägenheter. Där informerar vi bl.a.