Vår förening har 2-5 rok lägenheter

OBS Dessa planritningar är inte skalenliga och några av lägenheterna är spegelvända.
Här finns en lista på samtliga lägenheter med lägenhetsnummer, yta samt adress.

.