Skriv ut

Uppsägning

Orsaker som kan leda till uppsägning av medlemskap i föreningen

I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem.

Detta kan ske om:

- Bostadsrättshavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning från föreningen,
- Bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än 1 vecka efter förfallodagen. 
 (Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter,)
- Återvinning kan ske om bostadsrättshavaren betalar inom 3 veckor från den dag man delgetts beslut.
- Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd.
- Andrahandskontrakt fordras även om man hyr ut till nära släkting och själv inte bor i lägenheten.
- Lägenheten används till något annat än bostad.
- Bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten.
- Lägenheten vanvårdas,
- Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, exempelvis om en reparation behöver utföras,
- Lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.