Skriv ut

TERASSEN

Terassen stängs för vintern 1 november.

Skriv ut

Botkyrka kommun Projekt

Kommunen planerar en ny gång och cykelväg längs södra sidan av Albyvägen, och Södertörns Fjärrvärme planerar lägga om rören under marken längs Albyvägen. Det kommer att grävas i vägen utanför samfällighetens tomt vilket kommer att påverka våra parkeringsmöjligheter en kortare tid. Nu är projekten av någon anledning försenade, vi räknade med att arbetet skulle påbörjas under sommaren. Men då varken kommunen eller SFAB informerat någon bestämd datum kan du alltid själv ringa och fråga om senaste läget.
Kommunen: 08-530 61000
och SFAB: 08-534 70500

Parkering under byggtiden kommer att vara möjlig på den nybyggda parkeringen nere vid Alby gård och Hangaren.

Möjlighet för fler platser på närmare ställe diskuteras med kommunen.

Skriv ut

Grovsoprum

Vårt grovsoprum är stängt under nätterna och dörren går inte att öppna, varken med nyckel eller nyckelbricka. 

Ni är välkomna hela veckan mellan kl. 06.00 - 20.00 .

Skriv ut

Extra, extra stämma

Extra, extra stämma för att besluta om föreningen, efter omröstning, ska anta budet från Kone Hiss AB om priser, utförande och tidsplan.

Lokal: Albyvägen 11, nb klockan 19.00

Skriv ut

Tillfälliga parkeringstillstånd

Information till er som har fått ett tillfälligt parkeringstillstånd:

Från och med 2015-09-01 ökas avgiften till 500 kr /mån. Tillståndet lämnas endast till den medlem som står i kö för bilparkering och endast ett per bil och lägenhet. För information kontakta Expeditionen under öppettiden måndag-fredag 09.00 - 12.00. 08-531 750 56

Skriv ut

Många bostadsinbrott

Inbrott med låsslunga ökar i lägenheter – så här skyddar du dig!

Just nu härjar kriminella ligor i Sverige som riktar in sig på att göra inbrott i lägenheter med hjälp av så kallade låsslungor. Lägenhetsinbrotten ökar stadigt och sätten att ta sig in på varierar. Allra vanligast är att tjuven tar sig in via balkongdörr, fönster i markplan eller via ytterdörren. Polisen ser nu en ökning av anmälningar om inbrott där tjuven tagit sig in via ytterdörren med hjälp av en så kallad låsslunga. Slungan, som sticks in via brevinkastet, gör att tjuven kommer åt vredet och kan öppna dörren utifrån. Lotta Mauritzson, rådgivare på SSF Stöldskydds-föreningen ger följande tips för att minska risken att bli utsatt för inbrott med hjälp av låsslunga:
• komplettera låset på ytterdörren med en kåpa över vredet – då kommer inte tjuven åt att låsa upp
• installera en säkerhetsbrevlåda - dels får tjuven svårare att komma in med låsslungan och dels skyddar du din post från bedragare som kan försöka kapa din identitet
• var uppmärksam på om obehöriga rör sig i trappuppgången.
I övrigt bör man se över skyddet för balkongdörr och fönster om man har sin lägenhet i markplan. Balkongdörren bör ha ett lås i klass B, vilket innebär att tjuven inte kan öppna dörren genom att sträcka in handen genom en sönderslagen ruta. Låset gör det också svårare att öppna dörren för att lyfta ut stöldgods den vägen.
Fönster bör på motsvarande sätt förstärkas med fönsterlås