Skriv ut

Extra föreningsstämma

På den extra föreningsstämman som hölls tisdagen 16 juni 2015 informerade en representant från Kone hissar om vad som kommer att ske då våra hissar måste bytas. Bytet är inplanerat till 2017 och arbetet beräknas ta 3-5 veckor. Under den tiden finns inga hissar utan vi måste använda trapporna. Kom gärna in med förslag till alternativa lösningar under byggtiden.

På stämman beslutades också att vi godkänner de ändringar i stadgarna som Riksbyggen tagit fram och som godkändes på den ordinarie föreningsstämman 2015-05-26

Skriv ut

Bredbandsinformation

Den 1:a November börjar vårt gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget att gälla.

Information från Bredbandsbolaget kommer i början av Oktober.

Vid vår extra stämma i Juni beslutades att avgiften för bredband 100/100 Mbit/s på 165 kr/mån skall tas ut på avgiftsavierna från och med November månad. Detta gäller samtliga lägenheter i föreningen oavsett om man använder bredband eller ej.

Skriv ut

Föreningen tecknar avtal med Bredbandsbolaget

Vid föreningens extra stämma 2014-06-10 beslutades att teckna avtal med Bredbandsbolaget om gruppanslutningsavtal för internet och telefoni. Vi siktar på avtalsstart 1november 2014. Avtalet ger samtliga lägenheter bredband 100 Mbit och möjlighet till ip-telefoni. Kostnaden för avtalet kommer att tas ut genom en avgiftshöjning på motsvarande belopp. Detaljerad information distribueras till alla lägenheter inom kort.

 

Skriv ut

Solariet avvecklas

Beslutet från årsstämman att lägga ned solariet verkställdes på dagens styrelsemöte. Solariet stängs med omedelbar verkan. Solariepoletter återköps på vår expedition. Solariet kommer att säljas, skänkas bort eller skrotas. Lokalen kommer att utnyttjas som föreningens förråd tills vidare.

Skriv ut

Ny försäkring

Vi har en ny fastighetsförsäkring från och med 2014-01-01 och i den ingår bostadsrätts tillägget se villkor

Skriv ut

Soprum i husen

Soprummen som finns i varje hus är till för hushållssopor. D.v.s. sådana sopor som får plats under diskbänken. Större sopor som t.ex. möbler och elektroniska artiklar måste slängas i grovsoprummet, som finns under garaget med ingång från parkeringsplatsen där återvinningscontainrarna finns.

OBS! Kylskåp, frysar, spisar, bildäck, olika typer av oljor måste köras till en Återvinningsstation.
Besökskort/Passerkort till Återvinningsstationen beställs hos SRV-Återvinning.

OBS! Vi vill alla hålla nere våra kostnader, så tänk på att det som inte är rätt sorterat eller slängts på golvet får vi betala extra avgift för.