Skriv ut

Sommarstängt

Expeditionen är sommarstängd mellan 20 juni och 31 juli 2016


Skriv ut

Årsstämma 2016

Nu har vi haft föreningens Årsstämma 2016 för Albyhus 3.

Det var 26 röstberättiga medlemmar (23 närvarande och 3 fullmakter) som röstade fram en ny suppleant, Pedro Madan, samt deltog i diskussionerna om varför belysningen i trapphusen inte åtgärdats, ska vi försöka få ett bättre avtal om ComHem's TV utbud. Vi diskuterade också om hur vi kan få våra boenden att förstå att sopor ska slängas i soprummets sopcontainers och inte ställas utanför dörren till soprummet samt att för att Terrassen ska fungera till full belåtenhet för alla, måste vi se till att när vi lämnar Terrassen ska den vara städad. Ett sätt att få ordning på det här problemet är att införa Aptus nyckelbricka, som gör det möjligt att spåra den som inte följer reglerna.

Skriv ut

FJÄRRVÄRMEAVBROTT

MEDELANDE FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME

Fjärrvärmeavbrott

Pa grund av omläggning av en fjärrvärmeledning i Ert område måste vi tillfälligt stänga av värmeleveransen till Er
fastighet.

Avbrottet kommer att ske torsdagen den 26 maj 2016 från klockan 8:30 och senast till klockan 12:30.

Kallvattnet berörs inte vilket medför att det kommer kallvatten i varmvattenkranarna.


 

Skriv ut

Nyckelbrickor

Vi har nu installerat de nya entrédörrarna och

PORTKODEN SLUTAR ATT FUNGERA 1 JUNI

Har du inte hämtat ut din nyckelbricka? Kom till expeditionen mellan kl 08.00 och 12.00 måndag-fredag.