Skriv ut

FÖNSTER

OBSERVERA!

att öppna fönstren i korridorerna är en säkerhetsrisk. Fönstren är relativt låga och placerade precis vid hissarna.

Det är lätt hänt att ett barn, eller vuxen, som lutar sig ut genom fönstret ramlar ner på den hårda ytan vid entrédörrarna.

Ta hand om varandra och låt fönstret vara stängt !


Skriv ut

Entrédörrar

Vi måste hjälpas åt

Entrédörrarna får inte ställas upp under längre tid än det är nödvändigt för att lasta i och ur vid t.ex. flytt. Och någon ansvarig måste finnas på plats hela tiden. Det är viktigt att vi tänker på det här för vi vill inte ha in obehöriga i fastigheterna och vi vill även stänga ute kylan.

Det är mycket viktigt att du, som bygger om och har hantverkare, talar om det för hantverkarna. Vi har under senaste månaden varit tvungna att ta in jourtjänst för att justera dörrar som blivit sneda. En onödig kostnad.


Skriv ut

Nya medlemmar

Välkomna till Brf Albyhus 3

säger vi till

Cecilia Ribbing som den 12 oktober flyttar in i lgh 0007 på Albyvägen 9

Aleksandra och Krzysztof Szyszka som den 28 oktober flyttar in i lgh 0032 på Albyvägen 9


Skriv ut

Cyklar

Nu fraktas de omärkta cyklarna till skroten. I cykelrummen ska enbart uppmärkta cyklar och barnvagnar förvaras.

OBS PÅ GRUND AV BRANDFARA !!

Får inga mopeder, skotrar eller andra bensindrivna föremål placeras i cykelrummen.