Skriv ut

NYA HISSAR

 

Klart för nya hissar

Hissarna i 9:an och 13 ska bytas ut
Rivning av de gamla hissarna startar V12 (20 mars 2017) och montering av nya hissar startar V13. Rivning, installation, montering och besiktning beräknas ta 6 veckor. Vi kan, om inget oförutsett inträffar, räkna med att de nya hissarna är klara 28 april 2017. Det här betyder att under tiden 20 mars – 28 april är det inte lämpligt att planera en flytt eftersom den enda vägen in och ut är via trapphuset.

Tidsplan från Kone AB


Skriv ut

FÖNSTER

OBSERVERA!

att öppna fönstren i korridorerna är en säkerhetsrisk. Fönstren är relativt låga och placerade precis vid hissarna.

Det är lätt hänt att ett barn, eller vuxen, som lutar sig ut genom fönstret ramlar ner på den hårda ytan vid entrédörrarna.

Ta hand om varandra och låt fönstret vara stängt !


Skriv ut

Entrédörrar

Vi måste hjälpas åt

Entrédörrarna får inte ställas upp under längre tid än det är nödvändigt för att lasta i och ur vid t.ex. flytt. Och någon ansvarig måste finnas på plats hela tiden. Det är viktigt att vi tänker på det här för vi vill inte ha in obehöriga i fastigheterna och vi vill även stänga ute kylan.

Det är mycket viktigt att du, som bygger om och har hantverkare, talar om det för hantverkarna. Vi har under senaste månaden varit tvungna att ta in jourtjänst för att justera dörrar som blivit sneda. En onödig kostnad.