Skriv ut

Månadsbrev mars

Nytt Månadsbrev finns att hämta i facket nere vid entrédörren.
Det innehåller information om bl.a. parkeringarna, kameror och uppmaning om att skicka in motioner till Årsstämman.


Skriv ut

Kameror

Vi håller nu på att förbereda för kameraövervakning i våra fastigheter.

Kamerorna kommer att övervaka de tre entrédörrarna samt soprummet. 

Närmare information om startdatum kommer att meddelas senare.


Skriv ut

Månadsbrev februari

Nu finns Månadsbrevet för Februari 2017 att hämta i facket till vänster om entrédörren.

Där kan du bl.a. läsa om att vi, om intresse finns, kommer att ändra en del tomma lokaler till förråd, som du kan hyra. Du kan också läsa om ett återkommande problem, Parkeringsplatser.


Skriv ut

Entrédörrar

Från måndag 6 februari kan entrédörrarna endast öppnas med nyckelbricka.
Den gamla portnyckeln kan endast användas till soprummet.

Zaher finns på expeditionen öppet 09-10 vardagar, tel. 08-531 750 56
Behöver du extra nyckelbricka kontakta Zaher
Behöver du extra soprumsnyckel, kostnad 200 kr, kontakta Zaher


Skriv ut

Ny medlem

Välkommen till Albyhus3

säger vi till vår nya medlem Islam Monjurul
Han flyttar in 9 januari i Albyvägen 11