Skriv ut

Kvarterslokal Kontrakt

 REGLER - KVITTO - KONTRAKT vid uthyrning av gemensam lokal i brf Albyhus3

Detta blad används även som kvitto och kontrakt mellan boende och Albyhus 3 i syfte att upprätthålla ordning och reda i lokalen. Detta blad undertecknas i förväg av medlem boende i föreningen, som då blir ansvarig för lokalen under hyrtiden. Lokalen kan endast hyras av boende medlemmar i föreningen.

Nyckel till lokalen hämtas hos Fastighetsskötaren under expeditionstid, eller enligt överenskommelse, dagen innan lokalen tas i bruk. Samtidigt lämnas betalning plus depositionsavgift (som betalas tillbaka efter godkänd inspektion av lokalen) samt godkännandet av regler (Kontrakt).

Depositionen är nödvändig av den anledning att om lokal eller omgivning utanför utsätts för skada under hyrtiden, eller om lokal och omgivning efterlämnas i dåligt/ ostädat skick, används depositionsavgiften till att återställa miljön. Ansvarig hyrtagare kan även debiteras en extra summa om målare/ hantverkare/ glasmästare måste anlitas. Borttappad nyckel kostar hyrtagaren 2.000 kr.

Det finns stolar, bord och bäddsoffa i lokalen. Hyrtagaren ansvarar personligen för lokalen under hela tiden som lokalen är uthyrd.

Vatten och varmvatten finns tillgängligt i lokalen men disktrasa/ mopp/ svamp och rengöringsmedel har den som hyr själv ansvar för att ordna. Alla vi som hyr lokalen ser till att den hålls ren och fin. Efter användandet av lokalen ser vi till att rengöra samtliga ytor noggrant med rengöringsmedel, samt skura golvet. Sedan toalettutrymme också ingår ska detta också rengöras.

Rökning i lokalen är, som i hela vår allmänna inomhusmiljö, förbjuden av naturliga skäl. Det finns en stor askkopp utanför entren där man kan ta sig ett bloss.

Tider... eller kanske otider? Varje fest, party, kalas har sina tider, seder och traditioner. Det är trevligt med tradition och högtider. Det vill vi i vår förening främja och ger fullt stöd för eventuella undantag som kan tänkas komma till förslag från boende. Vi får hur som helst inte glömma att detta är en bostadsrättsförening, och som sådan har bostäder som prioritet. Om en fest planeras ska denna sluta kl 22:00. Det är hyrtagarens uppgift att se till sina sina gäster att lämna lokalen innan 22:00. Skulle det bli konflikt på grund av för hög ljudvolym/musik måste hyrtagaren respektera detta och sänka volymen. Den viktigaste traditionen i vår förening är att alla ska trivas.

Om reglerna inte följs som ovan beskrivs, mister hyrtagaren rätten att hyra lokalen i framtiden, dessutom kan Styrelsen ge hyrtagaren en varning för misskötsel.

 

Norsborg 20...........................

 

...............................................................................     ......................................................................................

Underskrift hyrestagare                                                      Underskrift ansvarig uthyrning lokal