Fastighetsskötare Zaher Mirza är medlemmens länk till Styrelsen

han finns på expeditionen Albyvägen 13 nb under expeditionstid
Expeditionstiden är vardagar mellan 9 och 10. Då kan du komma in på expeditionen och få information eller svar på dina frågor.

Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonnummer 08-531 750 56(telefonsvarare). Tala om vad som är fel, ditt namn och lägenhetsnummer samt telefon där vi kan nå dig på dagtid.
Du kan också göra felanmälan via vår hemsida www.albyhus3.se genom att använda blanketten Felanmälan

Är felet akut t.ex. översvämning ring Riksbyggen Jour 0771-860 860
Störningsjouren 08-568 214 00

Vem som helst kan lära sig att byta packningar på kranar och rensa avlopp. Men om man vill bli en bra fastighetsskötare måste man vara intresserad av människor. Det är viktigt att vara positiv och kunna fungera som motvikt mot negativa människor. Är man det och gillar frihet under ansvar kan man inte ha ett bättre jobb.
För att medlemmarna ska känna sig trygga måste de kunna lita på mig. Det kanske inte alltid går att åtgärda felet fullt ut men medlemmarna ska ändå känna att de får bästa möjliga hjälp. Mera omfattande stopp i avlopp och större el- rör- och byggjobb tar entreprenörerna hand om.
Varje möte i sig ger någonting för mig. Att lyssna noga på medlemmarna ingick först i en yrkesroll men har blivit en livsstil för mig. Jag lyssnar alltid på personer jag möter. Det är så givande.
Det är viktigt att medlemmarna får ett besked. Kan jag inte ge det direkt tar jag reda på det och lovar återkomma senast vid ett visst klockslag dagen därpå. Att verkligen göra det är min stora utmaning som jag alltid försöker hålla. Jag tror att medlemmarna känner sig trygga, de vet att jag står för det jag säger.
Som fastighetsskötare har man nära kontakt med medlemmarna. Genom att vara en länk mellan Styrelse och medlemmarna fyller fastighetsskötaren en viktig social funktion i ett bostadsområde.