Brf Albyhus3 s mål är att alla ska trivas i vår förening

Vår styrelse består av

1 ordf: Jan Svensson
1 vordf: Fikret Güler
1 sekr: Gunilla Gustafsson
1 ledamot: Gunnar Eriksson
1 ledamot från RB: Marie Åström
4 st suppleanter:
Anders Chrigström
Patricia Hedberg
Wasim Bahader
Maria Jara de Corina
1 suppleant från RB Eva Zettervall
Styrelsen har möte en gång i månaden och alla medlemmar är välkomna att komma in med förslag till ändringar, klagomål eller frågor. Lämna en lapp i brevlådan vid entrédörrarna eller via hemsidans kontakt formulär

Albyhus Samfällighetsförening

Samfälligheten ägs av de tre Albyhusföreningarna i kvarteret Rotemannen. Samfälligheten ansvarar för de gemensamma anläggningarna för värme, grovsoprum och parkering. Samfälligheten ansvarar också för utemiljön med gångvägen, gräsytorna mellan husen och lekplatserna.

Ordförande för samfälligheten är Markus Jonsson och det är honom man kontaktar angående samfällighetsfrågor.

Kontakt med Albyhus 1

Ordförande
Lars-Gunnar Ahlgren
Mobil: 070-778 75 16

Kontakt med Albyhus 2

www.albyhus2.se

Kontakt med Albyhus 3

www.albyhus3.se